CƠ CẤU
GIẢI THƯỞNG

GIẢI DO BTC BÌNH CHỌN

Ban Tổ Chức sẽ chọn ra 150 ảnh triển lãm và đoạt giải